Teaterhuset 2023 Teaterhuset 2023

Uttalande från Länsteatrarnas vårmöte

”Den regionala kulturen och scenkonsten är en stark resurs för samhället. I tider av oro, krig och påfrestningar på samhället vill vi fortsätta att vara det och fortsatt göra skillnad. Kraften i scenkonsten visar på möjligheter att stärka samhället och minska människors oro och känsla av ensamhet och utsatthet.”

Så skriver Länsteatrarna i ett gemensamt uttalande efter vårmötet på Folkteatern i Göteborg 10-12 april 2024.

Läs hela uttalandet här.

 

 

Läs vidare:

Västerås barnfestival lördag 18 maj

Nu släpps biljetter och abonnemang för 24/25!

Nya speltillfällen för Kejsarn!