Omsorgen – Turné

Teaterföreställning

Asset 2
Turnéstart 29 november
En poetisk och surrealistisk betraktelse över våra gemensamma skyddssystem.