En poetisk betraktelse över våra gemensamma skyddssystem.

Scen
Lilla scen
Längd
1 timme

Andningarnas olika rytmer skapar en symfoni i rummet; lågmälda, utdragna rosslanden i legato, högfrekventa, staccaterade pipljud och korta, stötvisa gnyenden som dirigeras av motståndet i luftvägarna.

Plötsligt upptäcks en patient som har placerats i en korridor. Ingen vet hur länge hon har legat där eller hur hon kom dit. Namn saknas, vätskan i droppkammaren är slut och larmfunktionen har slutat fungera.

Omsorgen är en poetisk och surrealistisk betraktelse över våra gemensamma skyddssystem. Med en glad ton, starka kontraster och dans och sång tar vi oss an tunga ämnen och våra förändrade livsvillkor. Föreställningen behandlar idén om ett kollektiv omhändertagande och vem som ska betala priset för det.