Arrangören är viktig för oss. Det är du som känner din ort och som gör det praktiska arrangörsarbetet lokalt. Tillsammans arbetar vi för att teater spelas på din ort. Har du frågor eller behöver stöd av något slag, hör gärna av dig. Vi stöttar med repertoarfrågor, turnéfrågor, marknadsföringsfrågor, utbildning och ibland även med ekonomiska arrangörsstöd.