Månadens yrke

08 december 2014

Kajsa_Gierts_fotoKlaraAbrahamsson

Hej Kajsa! Vad gör du på teatern?
– Jag är teaterchef, det är ett lite annorlunda chefskap. Som teaterchef är en både konstnärlig ledare och chef. Chefskapet innebär, som allt chefskap, att leda och fördela arbetet och att ansvara för verksamheten inför uppdragsgivare. I detta fall teaterstyrelsen. Som konstnärlig ledare lägger jag teaterns repertoar, sätter ihop de konstnärliga teamen och rollbesätter våra uppsättningar. Av tradition arbetar teaterchefer ofta som regissörer eller skådespelare parallellt med chefskapet.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
– Jag har otroligt varierade arbetsdagar. Starten på den här veckan är ett bra exempel. I måndags var jag på kollationering (ett slags uppstartsmöte för en ny uppsättning) på förmiddagen. Efter kollationeringen hade jag ett budgetmöte, träffade en regissör som vi ska arbeta med och en fri grupp som vill samarbeta med vår teater i framtiden. I tisdags hade jag morgonträning med ensemblen och repeterade med dem. Efter det åt jag lunch med politiker och diskuterade teaterns framtid. På eftermiddagen hade jag möte med ARTY, en förening som arbetar för att främja kontakter mellan kultur och företag. Har man lite vardagsskräck är teaterchefsyrket verkligen ett tips.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det roligaste med att vara teaterchef är att  jag upplever att jag gör något meningsfullt . Teater och konst är viktigt för en demokratin. Vi skapar rum för reflektion. Reflektion kring oss själva, samhället, relationer osv. Det är viktigt och därför roligt att verka för att teatern får den platsen i Västmanland.

Om du inte var teaterchef, vad skulle du jobba med då?
– När jag fick barn funderade jag mycket kring det. Jag blev orolig över otryggheten i teatervärlden och funderade på att skola om mig till psykolog. Det tror jag är ett intressant yrke. I min koreografutbildning  läste jag både  koreografi och writing. Dansen och senare teatern har tagit över, men skrivandet finns också där som en möjlig väg i framtiden.

Vad betyder teater för dig?
– Jag tänker att teatern öppnar ett inre rum i människan. Ett rum där jag kan reflektera kring mitt liv, där jag får se känslor och skeenden gestaltade som skapar igenkänning eller kanske förståelse för min nästa. Jag tycker livet vore fattigt utan teatern och konst.

Kommentera