Turné

När en pjäs spelas på fler platser än i teaterhuset.