Scenografi

Scenbild(er) skapad för en föreställning. Tidigare användes ordet dekor, men i dagens teaterspråkbruk refererar detta snarare till objekten som skapar scenografin.