Scenograf

Yrkesroll vars uppgift är att skapa scenografin och följa tillverkningen
i verkstäderna.