Scenkonst

Ett samlingsnamn på de konstformer som framförs inför en publik.