Rekvisitör

Yrkesroll vars uppgift är att ta fram den rekvisita (ex. käppar, mat, bollar etc) som behövs i en föreställning.