Producent

Arbetar med en pjäs från planeringsstadiet till sista föreställning och ansvarar för föreställningens alla personalgrupper, tidsplanering, budget och turné.