Premiär

Den första föreställningen av ett verk som ska framföras flera gånger.