Ombud

Ett teaterombud informerar om teaterns föreställningar på sin arbetsplats och gör gruppbokningar för kollegor och vänner.