Maskör

Yrkesroll vars uppgift är att genom masker, sminkning, hår och annat hjälpmedel skapa figurer för teaterföreställningar.