Ljusdesigner

Person som har till yrke att skapa det sceniska ljuset.