Ljuddesigner

Yrkesroll vars uppgift är att skapa det sceniska ljudet.