Live

När något framförs i nutid (ej förinspelat). T ex teaterpjäser eller musikstycken.