Kuliss

Ett flyttbart scenografiskt element som inramar den del av scenen där
skådespeleriet utförs.