Koreograf

Yrkesroll som skapar dansverk eller andra former av rörelse- och
danssammansättningar.