Kollationering

En slags kick-off inför en repetitionsperiod. Alla som arbetar på teatern deltar, konstnärliga teamet berättar om sin vision för produktionen och hur repetitions-processen kommer läggas upp.