Genomdrag

När ensemblen under repetitionsperioden i övningssyfte spelar pjäsen från början till slut.