Foajé

Teaterns hall där publiken samlas innan föreställningen.