Dramaturgi

Läran om hur man bygger upp en berättelse.