Dramaturg

Person med kunskap och utbildning kring hur en berättelse är uppbyggd.