Dramatiker

Person som skriver dramatik, dvs text som är skriven för att gestaltas sceniskt.