Black box

Vår Lilla scen är en så kallad Black box. En Black box är mer flexibel än
en traditionell scen eftersom gradängen är flyttbar.