Balkong

Publikplatser som är upphöjda ovanför scenen. Se även Raden.