Amatörteater

Teater gestaltad av amatörer, dvs aktörer med ideellt engagemang.
I Västmanland finns 21 amatörteaterföreningar och i teaterns uppdrag ingår att stödja amatörteatern. Se även Professionell.