Historia

Från teater, till film, till teater
Teaterhuset byggdes 1915 och är ritat av dåvarande stadsarkitekten Erik Hahr. Teatern rymmer en stor scen och en salong med cirka 400 platser. Sedan dess har teatern genomgått flera ombyggnationer och har numera även en liten scen: en ”black box” med cirka 100 platser.

Den 19 augusti 1915 invigdes teatern med Allan Rydings resande teatersällskap, som spelade August Strindbergs pjäs Gustav Vasa.

Under 1920-talet visades främst film, teaterbio, på teatern, varvat med lite teatergästspel och lokalrevyer.

På 1950-talet upphörde filmvisningarna i huset. Vid samma tid väcktes också för första gången frågan om en egen teaterensemble i Västerås. Kommunen tillsatte en teaterstyrelse med en anställd intendent 1963 för att utreda frågan.

Västeråsensemblen
Den första fasta Riksteaterensemblen utanför Stockholm placerades på Västerås Teater 1967 och blev den så kallade Västeråsensemblen. Konstruktionen kallades för en ”riks-stadsteater”.

I samarbete med kommunens teaterstyrelse svarade ensemblen för en del av repertoaren på hemmascenen i Västerås. Riksteatern kompletterade med en del gästspel från Riksteaterns övriga utbud. Den 14 september 1967 var det premiär på Hasse Alfredssons och Tage Danielssons revy Å, vilken härlig fred.

Tio år senare ersattes Västeråsensemblen med en regional teaterensemble, Västmanlands Länsteater. Bakom förändringen låg en grundläggande ny statlig kulturpolitik fastställd 1974. Västmanlands Länsteater bildades som en stiftelse där Västerås och Landstinget var de tunga medlemmarna , men där även de övriga länskommunerna, med några få undantag var medlemmar.

Uppdraget var att utveckla teaterverksamheten i Västmanland vilket också innebar att, jämfört med Västeråsensemblen, antalet föreställningar i Västmanland ökade markant medan turnerandet utanför det egna länet minskade.

1 juni 2016 tillträdde nuvarande teaterchef Niklas Hjulström. Teatern heter numera Västmanlands Teater för att understryka att teatern har i uppdrag att erbjuda teater för hela länet.

Chefer har varit Ragnar Lyth 1977-1978, Maria Hörnelius 1978-1981, Lars Larsson 1981-1989, Hans Wigren 1989-1992, Barbro Frambäck 1992-1995, Anders Lerner 1995-2001, Magnus Bergquist 2001-2008, Lars Johansson 2009, Tore Öberg 2009-2011, Kajsa Giertz 2012–2016, Niklas Hjulström 2016–nuvarande.