Gissa diagnosen

Dansmaskinen i samarbete med Teatermaskinen inom ramen för projektet Truth Motherfucker
Premiär 6 maj 2014.

Gissa diagnosen är en föreställning där du som publik är med och diagnostiserar det som händer på scenen under berättelsens gång. Vem är det egentligen som är frisk, normal och icke ”nedsatt” och hur känner man igen en sådan person? Hur rör sig en person med ADHD? Vad är karakteristiskt för en som har läs och skrivsvårigheter? Hur upplever en person med Asperger sin omgivning? Hur ser man ut om man har OCD? Och alla de utan diagnos, hur rör dem sig?

En dansföreställning där de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, Tvångssyndrom (OCD), Autistiskt spektrum, Tourettes syndrom samt läs-och skrivsvårigheter står i fokus. På scen står fem personer som genom sina egna och andras berättelser gestaltar upplevelser av att leva med en diagnos.

Plats Lilla scen
Längd 2 timmar inkl kort paus
Pris 180 kr*
*under 26 år 100 kr, pensionär 140 kr

På scen Alexandra Karagianni, Eva Svaneblom, Johan Andersson, Joakim Ågren, Linus Sundqvist
Scenograf Fathia Mohidin
Koreografi/ Regi Amanda Billberg, Eva Svaneblom
Kompositör Kenneth Cosimo
Film Mirjam Hector
Fotografi Gunne Ramberg

Pressklipp
Inslag från SVT
Inslag från TV4

 

Utskriftvänlig version