I Anna Petterssons iscensättning står tematiken om en stark relation mellan mor och dotter i fokus.

Scen
Lilla scen
Längd
1 timme
Biljettpris
100 - 220 kr

Föreställningen utspelar sig på en badort i skärgården och handlar om relationen mellan mor och dotter. En av dotterns väninnor visar sig vara hennes halvsyster och en rad lögner uppdagas.

Moderskärlek av August Strindberg är en av fyra enaktare skriven 1892. Pjäsen skrevs efter August Strindbergs och Siri von Essens skilsmässa. Porträttet av modern som smutskastar dotterns fader är inspirerat av von Essen.

Föreställningen är ett samarbete med Strindbergs Intima Teater och med Västmanlands amatörteaterföreningar.