WCAG-anpassning av föreställningssida

Mallen Föreställningar innehåller redan många av de delar som tas upp på denna sida – men varje föreställning måste anpassas och få sina egna beskrivningar. 

3. Lägg till ALT-tags

ALT-tags ska beskriva i text vad en bild föreställer. Om en bild innehåller text, så måste texten skrivas ut i ALT-tag-fältet.

ALT-taggade bilder är också väldigt bra för SEO. Det ni taggar era bilder och videos med kommer också att hittas i tex Googles bildsök

  • Lägg till ALT-taggar genom att öppna bilden och skriva i fältet ALT-T
  • Tänk på att en bild kan användas på flera ställen – om så är fallet var noga med att skriva en generell beskrivning som inte har med sidan den ligger på att göra 
  • Bilder har också fält som heter "bildtext" och "beskrivning" - Dessa har inget med ALT-taggning att göra utan används om man till exempel har ett bildgalleri och vill exponera vem som tagit fotot, eller vem som är på bilden. Informationen som läggs i dessa rutor plockas inte upp av skärmläsare eller indexeras på samma sätt av sökmotorer på samma sätt som ALT-Taggar

4. Lägg till tabindex

Tabindex använder vi för att tala om vilka elementor vi vill kunna nå genom att använda tangenten “Tab”. Vi vill kunna i första prioritet “tabba” oss till klickbara länkar. Dom flesta länkar är av default möjliga att nå via Tab, men är det inte det så kan vi använda “tabindex”.

Vill vi styra ordningen på “tabindex” kan vi använda t.ex. tabindex|0, tabindex|1.

Om något indexeras av Tab så kan man ta bort det genom att istället skriva tabindex|-1.

För att testa vilken ordning och vilka elementor vi kan “tabba” oss till är det enklast att bara besöka sidan i fråga och använda Tab.

 

4. Lägg till ID=content

När användaren navigerar sig via Tab så kommer det i sidhuvudet fram en knapp (till innehåll) som tar användare till starten på sidan innehåll. Det som styr vart innehållet börjar är på vilken sektion ni sätter id=content.