Nyheter

Operaordlista

12 oktober 2017

Alt Den mörkaste kvinnorösten

Aria Solosång. Av franskans och italienskans ”air” = luft.

Baryton Medelhög mansröst

Bas Djupaste mansrösten

Byxroll Mansroll som spelas av en kvinna

Duett Två personer sjunger tillsammans

Genomkomponerad Innehåller musik och sång, ingen talad dialog

Intermezzo Orkesteravsnitt som läggs in i en akt eller en scen för att ge en paus i handlingen eller ge möjlighet till scenarbetarna att byta dekor

Koloratursång En utsmyckad sångstil med drillar och snabba skalor

Klaverutdrag Musikstycke för flera instrument eller kör som bearbetats så att det går att spela på ett piano. Används till exempel när sångarna repeterar utan orkester

Ledmotiv Musikparti som återkommer för att gestalta en person eller händelse

Libretto Texten till en opera. På teatern är motsvarigheten manus

Mezzosopran En något mörkare kvinnoröst gränsande till alt

Ouvertyr Ett instrumentalt stycke som inleder en opera. Innehåller ofta musikaliska teman från hela operan

Recitativ En slags talsång, ofta som alternativ till talad dialog

Sopran Den ljusaste kvinnorösten

Tenor Den ljusaste mansrösten