Organisation

Västmanlands Teater är ett kommunalförbund
Medlemmar i Kommunalförbundet Västmanlands Teater är Region Västmanland och Västerås Stad. Kostnaderna för verksamheten ska, om de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Region Västmanland ska bidra med 51 procent och Västerås Stad med resterande 49 procent.

Västmanlands Teaters ändamål enligt förbundsordningen
Enligt förbundsordningen är Västmanlands Teaters ändamål att arrangera, producera och stödja teaterverksamhet i Västmanlands län. Följande fem områden prioriteras:

  • – främja mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet inom teaterns område
  • – beakta barns och ungdomars intressen
  • – samverkan och stöd till länets amatörteatrar
  • – samverkan och stöd till länets arrangörsorganisationer
  • – samverkan med andra aktörer inom kulturlivet, exempelvis kulturinstitutioner, bildningsförbund, föreningar, kulturarbetare lokalt, regionalt och nationellt.


Årsredovisning 2012

Ladda ner pdf här.

Årsredovisning 2013
Ladda ner pdf här.

Årsredovisning 2014
Ladda ner pdf här.

Årsredovisning 2015
Ladda ner pdf här.

Årsredovisning 2016
Ladda ner pdf här.

Årsredovisning 2017
Ladda ner pdf här.

Ledningsgrupp
Niklas Hjulström, teaterchef
Maria Hägglund, produktionschef och biträdande teaterchef

Styrelse
Utsedda av Region Västmanland:
Olof Walldén (S) ordförande
Vivi Rönnberg (S)
Johan Eriksson (M)
Ida Lind (L), 2:e vice ordförande

Utsedda av Västerås Stad:
Elisabeth Wäneskog (KD), 1:e vice ordförande
Linda Mildner (S)
Irene Hagström (M)

Ersättare från Region Västmanland:
Arvid Hedeborg (S)
Helena Gustafsson (V)
Ellinor Westlund (C)
Ingvar Nordén (KD)

Ersättare från Västerås Stad:
Magnus Johansson (S)
Ann-Louise Molin Östling (S)
Vakans